ماده‌ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با قابلیت اعتراض این قرار، تعیین تکلیف نموده است. بند الف ماده‌ی فوق‌الذکر در ارتباط با قابل اعتراض بودن بیان می‌دارد که؛ قرارهای بازپرس طی موارد ذیل قابل اعتراض خواهد بود؛ قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی. بنابر این ماده قرار اناطه کیفری صادره به واسطه‌ی بازپرس، به درخواست شاکی، طی مدّت زمان ده روز قابل اعتراض است. حال برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند، این مدّت زمان به سی روز افزایش اعتراض ,قابل ,اناطه ,کیفری ,قابل اعتراض ,مدّت زمان ,اناطه کیفری ,قرار اناطه ,اعتراض خواهد ,قرار اناطه کیفری ,قابل اعتراض خواهد منبع

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای مجتمع آی بازیکن | iBazikon The Company بهترین سایت بهین کلیپ بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. ناب جمله های روزگار چاپ سیوان - چاپ روی اجسام با بهترین کیفیت Owenygygupd5 rede برترین مرجع خبری تکنولوژی و موبایل های هوشمند خاطرات گذشته فایل دانشجو